Typ  Nazov  Popis
Voľne ložené LAD 27 %  liadok amónny
 NPK kombinované hnojivo - dusík , fosfor, draslík
Balené Cererit  bezchloridové granulované hnojivo so stopovými prvkami určené k výžive ovocia, zeleniny, chmelu a okrasných rastlín
 NPK15:10:10 kombinované hnojivo - dusík , fosfor, draslík
 NPK 15:15:15  kombinované hnojivo - dusík , fosfor, draslík
 Liadok amónny 27 %  granulované dusíkaté hnojivo s dolomitom
 Travstar  granulované NPK hnojivo s horčíkom a stopovými prvkami
 Vápenec upravuje PH
 NPK Extra  kombinované hnojivo - dusík , fosfor, draslík s obsahom síry
 Síran amónny jednozložkové hnojivo
 Síran draselný dvojzložkové hnojivo
 Močovina granulované dusíkaté hnojivo
 Superfosfát  jednozložkové granulované hnojivo
Tekuté, kryštalické, tabletované  Amalgerol Premium  tekutý prípravok, pomocná látka pôsobiaca na pôdu a rastlinu, slúži k mikrobiálnemu oživeniu pôdneho profilu, k asanácii enviromentálnych pedologických a hydrologických podmienok
 Borovital  kvapalné hnojivo s obsahom ľahko prístupného bóru
 Cukrovital 400  listové hnojivo s vysokým obsahom organicky viazaného draslíka určené na zvýšenie cukornatosti a vylepšenie procesu vyzretia drevnej hmoty
 Eutrofit kvapalné organické dusíkaté hnojivo
 Forestim  je určené pre aplikácie na porasty, které sú poškodené krupobitím, mrazmi, suchom alebo po aplikácii menej tolerantných herbicidov
 Herbavital listové hnojivo
 Klomag  listové hnojivo
 Lamag listové hnojivá s rôznym obsahom
 Maxibor 150  špeciálne vysoko koncentrované listové hnojivo určené pre doplnkovú výživu poľnohospodárskych plodín s vyššími nárokmi na bór
 NitroMagBoS  použitie v plodinách so zvýšenými nárokmi na síru a bór, pre zvýšenie násady šešúľ alebo plodov, proti spŕchaniu kvetov, na podporu kvitnutia a opelenia
 Q-Bor 150 listové hnojivo s obsahom bóru
 Rosabor  špeciálne vysokokoncentrované suspenzné hnojivo s vysokým obsahom bóru, určené predovšetkým pre plodiny s vysokými nárokmi na bór
 Rosaleaf  kvapalné N, P, K hnojivo so stopovými prvkami pre listovú aplikáciu
 Rosasol  vodorozpustné kombinované hnojivo pre listovú aplikáciu s obsahom dusíka, draslíka, mikroelementov a vysokým obsahom síry
 Samppi  kvapalné listové hnojivo NPK s obsahom chelatovaných mikroelementov, esenciálnych organických aminokyselín a cukrov
 Silvamix  postupne rozpustné, bezchloridové zásobné hnojivá pre výživu lesných, ovocných a okrasných rastlín na stanovišti, alebo v kontajneroch, vo forme tabliet alebo prášku
 Síra 165 obsahuje vodorozpustnú síru
 Thiomax  určený na prevenciu a liečenie nedostatku síry a mangánu vo všetkých plodinách
 Wuxal špeciálne hnojivá s rôznym obsahom
 Zinok 120