Fungicídy
 Názov Popis
 Acanto 250 SC  s unikátnou kombináciou preventívneho a kuratívneho spôsobu účinku, veľmi rýchleho príjmu rastlinami a systémovým rozvodom účinnej látky v rastline určený na profesionálnu ochranu pšenice a jačmeňa proti širokému spektru hubových chorôb
 Acrobat MZ WG  fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom určený na ochranu porastov zemiakov a rajčiakov proti plesni zemiakov, uhoriek proti plesni uhorkovej a cibule proti plesni cibule
 Alert S  systémový fungicíd proti hubovým chorobám obilnín, repky, cukrovej repy a slnečnice pre preventívne a kuratívne ošetrenie s dlhodobým účinkom
 Aliette 80 WG  určený na ochranu jahôd, uhoriek, tekvicovej zeleniny, semien buka a chmeľu proti hubovým chorobám
 Aliette Bordeaux určený na ochranu viniča
 Altima 500 SC  fungicídny prípravok určený k ochrane zemiakov proti plesni zemiakovej a hnedej škvrnitosti listov zemiakov
 Amistar  fungicídny prípravok určený k preventívnej ochranu porastov obilnín, cukrovej repy, slnečnice a repky proti hubovým chorobám
  
 Amistar Xtra  fungicídny prípravok určený k preventívnej ochranu porastov obilnín, cukrovej repy, slnečnice a repky proti hubovým chorobám
  
 Artea 330 EC  širokospektrálny listový fungicíd so systémovými vlastnosťami na ochranu proti múčnatke, hrdziam, septóriám, hnedej a rhynchospóriovej škvrnitosti v obilninách
 Atlas na ochranu obilnín proti múčnatke a ďalším chorobám
  
 Baycor 25 WP  fungicíd určený na ochranu ovocných drevín a okrasných rastlín
 Bravo 500  kontaktný fungicíd určený k ochrane zemiakov, pšenice, cukrovej repy, rajčiakov, uhoriek a cibule proti hubovým chorobám
 Bumper 25 EC  proti chorobám listov a klasov v porastoch pšenice, raže, jačmeňa, proti námeľu v semenných porastoch tráv a proti múčnatke viniča
 Bumper Super  proti hubovým chorobám v obilinách, v cukrovej repe a v slnečnici
 Cabrio Top  postrekový fungicídny prípravok vo forme vodorozpustných granúl zo skupiny strobilurínov s translaminárnym a lokálnym systémovým účinkom proti hubovým chorobám viniča
 Cantus  postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom zo skupiny karboxamidovych fungicídov vo forme vodorozpustných granúl určený proti hubovým chorobám vo viniči
 Capalo  širokospektrálny systémový fungicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou na ochranu pšenice ozimnej a jačmeňa proti hubovým chorobám listov a klasov a hubovým chorobám repky
 Capitan 25 EW  širokospektrálny systémový fungicíd na ochranu obilnín a repky proti hubovým chorobám
 Caramba  širokospektrálny systémový fungicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou na ochranu pšenice ozimnej a jačmeňa proti hubovým chorobám listov a klasov a hubovým chorobám repky
  
 Casoar  fungicíd určený na ochranu zemiakov obsahujúci plne systémovú aj kontaktnú zložku
 Collis  postrekový prípravok je dvojzložkový fungicíd vo forme dispergovateľného koncentrátu so systémovým účinkom proti hubovým chorobám viniča a slnečnice
 Contans WG  biologický prípravok s obsahom spór parazitickej huby Coniothyrium minitans určený na ozdravenie pôdy od sklerócií húb rodu Sclerotinia spp
 Cuprocaffaro  širokospektrálny postrekový fungicíd vo forme zmáčateľného prášku, určený na ochranu rastlín proti hubovým chorobám
 Cuproxat SC  určený na ochranu proti hubovitým chorobám vo viniči
 Curzate Gold  osvedčený kombinovaný dvojzložkový fungicíd na ochranu zemiakov proti plesni a viniča proti peronospóre
 Delan 700 WDG  kontaktný organický fungicíd vo forme vodorozpustných disperzných granúl na ochranu ovocných drevín a viniča proti hubovým chorobám
 Discus  proti chrastavitosti a múčnatke jadrovín, múčnatke, peronospóre, bielej hnilobe viniča, americkej múčnatke egreša, múčnatke a čiernej škvrnitosti listov ruže a proti bielej hnilobe v slnečnici
 Dithane DG Neotec  na základnú fungicídnu ochranu poľn. plodín
 Duett Top  prípravok so systémovým účinkom proti múčnatke trávovej, hrdziam a septorióze na pšenici, rynchospóriovej škvrnitosti, múčnatke trávovej a hnedej škvrnitosti na jačmeni
 Falcon 460 EC určený na ochranu obilnín a viniča
 Fandango 200 EC fungicíd určený na ochranu obilnín
 Fantic F  systémový a kontaktný fungicídny prípravok s preventívnym účinkom vo forme mikrogranúl, ktoré dispergovaním vytvoria vo vode suspenziu určenú na ochranu viniča proti hubovým chorobám
 Fantic M  fungicídny prípravok so systémovým a kontaktným účinkom vo forme dispergovateľného prášku určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakov
 Folpan 80 WDG  na ochranu jabloní, zemiakov a viniča proti hubovým chorobám
 Forum FP  fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom určený na ochranu viniča proti peronospóre vo forme vo vode rozpustných granúl
 Funguran  meďnatý fungicídny a baktericídny prípravok určený na ochranu poľnohospodárskych plodín proti hubovým a bakteriálnym chorobám a na ochranu kvetov proti mrazu
 Horizon 250 EW  fungicíd určený na ochranu repky olejnej, viniča a kôstkovín
 Champion 50 WP  univerzálny fungicíd a baktericíd použiteľný proti širokému spektru hubových a baktériových chorôb rajčiakov, uhoriek, marhúľ, viniča a ďalších plodín
 Chorus 75 WG  systémovo pôsobiaci fungicídny prípravok proti chrastavitosti jadrového ovocia. Prípravok má vedľajšiu účinnosť aj na moniliózu jadrového ovocia, alternáriové škvrnitosti a múčnatku
 Infinito SC  fungicíd určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej
 Juwel  postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu proti chorobám listov a klasov obilnín
 Karathane New proti múčnatke vo vinohradoch
 Kumulus WG  kontaktný fungicídny prípravok vo forme vodorozpustného granulátu proti múčnatke na jabloniach a viniči
 Melody Combi WG  kombinovaný fungicíd určený na ochranu viniča
 Merpan 80 WDG na ochranu jadrovín proti chrastavitosti
 Mirage 45 EC  proti chorobám báz stebiel, listov, klasov a na ochranu okrasných rastlín s protektívnym a eradikatívnym účinkom
 Mythos 30 SC  určený na ochranu jadrovín proti chrastavitosti a viniča proti plesni sivej
 Orius 25 EW  proti chorobám listov a klasov v porastoch pšenice, jačmeňa a hubovým chorobám repky ozimnej
 Ornament 250 EW  systémový fungicíd vo forme vodnej emulzie určený na ochranu obilnín, viniča, repky, kôstkovín a pšenice ozimnej proti hubovým chorobám
 Pictor  fungicídny prípravok na ochranu repky ozimnej proti bielej hnilobe, plesni sivej a fómovej hnilobe koreňového kŕčku a slnečnice ročnej proti bielej hnilobe, plesni sivej, alternáriovej škvrnitosti slnečnice
 Polyram WG  postrekový prípravok vo forme vodorozpustného granulátu proti hubovým chorobám zemiakov, viniča, jadrovín a klinčekov
 Polyversum  okrem fungicídnej účinnosti má aplikácia prípravku aj stimulačný efekt
 Previcur 607 SL  na ničenie pôdnych a listových pôvodcov pravých plesní
 Profiler WG  fungicíd určený na ochranu viniča proti peronospóre
 Prosaro 250 EC  širokospektrálny fungicíd určený na ochranu obilnín a repky
 Revus 250 SC  listový fungicíd určený k preventívnej ochrane zemiakov proti plesni zemiakov
 Ridomil Gold MZ 68 WG  fungicídny prípravok vo forme vodorozpustných mikrogranuliek v progresívnej forme Pepite, určený na ochranu zemiakov, viniča a zeleniny proti hubovým chorobám
 Santana  systémový insekticíd vo forme mikrogranúl určený pre pôdnu aplikáciu na kontrolu kukuričiara koreňového, drôtovcov a dlhánika kukuričného v kukurici
 Sfera 535 SC  širokospektrálny fungicíd určený na ochranu obilnín, cukrovej repy a slnečnice
 Shavit F 71,5 WP  na ošetrenie viniča proti peronospóre a múčnatke a na ošetrenie jabloní proti chrastavitosti
 Signum prípravok proti hubovým chorobám ovocia a zeleniny
 Sonata 60 WG  fungicíd určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej
 Sporgon 50 WP  fungicídny prípravok určený na ochranu šampiňónov proti nižším hubám a kôstkovín proti monilióze
 Talent fungicíd do sadov a viníc
 Tango Super  postrekový prípravok so systémovým účinkom vo forme suspenzného koncentrátu proti listovým a klasovým chorobám obilnín
 Teldor 500 SC  fungicíd určený na ochranu viniča a jahôd proti botrytíde
 Tercel  dvojzložkový fungicíd s kontaktným a kvázisystemovým účinkom vo forme vodorozpustných disperzných granulí na ochranu jabloní proti hubovým chorobám
 Topsin 500 SC  systémový prípravok k ochrane rastlín proti širokému spektru hubových chorôb poľnohospodárskych plodín, okrasných rastlín, tabaku, jahôd, rasce a uhoriek
 Vivando  fungicídny prípravok s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom na ochranu viniča proti múčnatke viniča
 Zamir 40 EW  proti hubovým chorobám listov a klasov pšenice, jačmeňa a bielej hnilobe slnečnice
 Zato 50 WG fungicíd určený na ochranu jabloní a viniča
 Lynx proti hubovým chorobám na poľn. plodinách
 IQ-Crystal  preventívna ochrana viniča a chmeľu proti múčnatke
 Electis dvojzložkový fungicíd proti plesni zemiakovej
 Kocide 2000 širokospektrálny meďnatý fungicíd