Postárame sa
Vám o pôdu,
aby ste mali úrodu.
  • bezpečíme chemické prípravky na ochranu rastlín pre:
    • poľnohospodárov
    • záhradkárov
    • lesných hospodárov
  • hnojivá, osivá, sadivá, kŕmivá a poľnohospodárske komodity
  • pracovné odevy, obuv, náradie a iné


Nájdete nás :


na letisku v Spišskej Novej Vsi

Otváracie hodiny:

Pondelok-Piatok: 7:30 – 12:00 13:00 - 16:00

na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí
LOS-Agro spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves, Letecká 37, 05201 Spišská Nová Ves, tel.:+421534426927